Chủ nhật, 26/3/2017
Án mạng từ "ánh mắt" và chén rượu: Một phút cuồng ngông, ngàn ngày ân hận Án mạng từ "ánh mắt" và chén rượu: Một phút cuồng ngông, ngàn ngày ân hận
Chế tài, chính phạt cho những hành vi côn đồ là rất nghiêm khắc. Vì vậy, “một điều nhịn, chín điều lành”, đừng để một phút bốc đồng, ngông cuồng mà tự tay nhốt tương lai và ước mơ của mình sau cánh cửa trại giam.