CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC

Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn